Thông tin chung

Công ty TNHH Liên doanh STADA-Việt Nam (STADA - VN)
Những thành tựu đã đạt được
Trách nhiệm Xã Hội và Cộng Đồng
Trách nhiệm Xã Hội và Cộng Đồng

STADA-Việt Nam là một trong số những công ty dược phẩm thành công nhờ giá trị định hướng dựa trên “Trách nhiệm xã hội”  và nhờ vào sự chú tâm đến yếu tố “Con người”  

Xem thêm
Công ty TNHH Liên doanh STADA-Việt Nam (STADA - VN) Công ty TNHH Liên doanh STADA-Việt Nam (STADA - VN)
Những thành tựu đã đạt được Những thành tựu đã đạt được
Trách nhiệm Xã Hội và Cộng Đồng Trách nhiệm Xã Hội và Cộng Đồng

     

Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn - Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Lợi thế cạnh tranh
Giá trị cốt lõi

7 giá trị cốt lõi của STADA-Việt Nam là niềm tin lâu dài cho tất cả nhân viên trung thành, tận tâm và có năng lực đối với sự phát triển vững bền của STADA-Việt Nam. 

Xem thêm
Lợi thế cạnh tranh

STADA-Việt Nam tự tin khẳng định là công ty đầu tiên, duy nhất hiện nay tại Việt Nam và là một trong số rất ít công ty dược phẩm Châu Á đạt chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn kiểm định Châu Âu (EU-GMP).

Xem thêm
Tầm nhìn - Sứ mệnh Tầm nhìn - Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi
Lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh

     

Hoạt động khối nhà máy

Quy mô sản xuất
Hệ thống quản lý chất lượng
Đơn vị Nghiên Cứu & Phát Triển
Hệ thống quản lý chất lượng

Chính sách chất lượng:  "STADA-VIỆT NAM cam kết luôn không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, quy trình và hệ thống sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng."

Xem thêm
Đơn vị Nghiên Cứu & Phát Triển

Đơn vị Nghiên Cứu Phát Triển: là thành viên của hệ thống Nghiên cứu phát triển của tập đoàn STADA - Arzneimittel, phụ trách phạm vi châu Á (R&D STADA - ASIA) từ tháng 10, năm 2010.

Xem thêm
Quy mô sản xuất Quy mô sản xuất
Hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng
Đơn vị Nghiên Cứu & Phát Triển Đơn vị Nghiên Cứu & Phát Triển

     

Đối tác - Doanh thu

Doanh thu
Quan hệ đối tác
Quan hệ đối tác

Đối tác chiến lược trong nước: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy: là một đơn vị chuyên phân phối các thành phẩm thuốc và trang thiết bị y tế có mạng lưới phân phối mạnh và rộng khắp trên cả nước.

Xem thêm
Doanh thu Doanh thu
Quan hệ đối tác Quan hệ đối tác